PRIVATLIVSPOLITIK


ARTIKEL 1: PRÆAMBEL

Denne privatlivspolitik gælder for webstedet: https://www.skiset.dk/.

Formålet med denne privatlivspolitik er at forklare følgende for webstedets brugere:

 • Måden deres personlige oplysninger indsamles og behandles på. Alle oplysninger der kan identificere en bruger skal betragtes som personlige oplysninger. Dette drejer sig især om for- og efternavn, alder, postadresse, e-mail-adresse, brugerens lokalisering og ip-adresse.
 • Brugernes rettigheder vedrørende disse oplysninger
 • Hvem er ansvarlig for håndtering af de personlige oplysninger, der indsamles og behandles
 • Hvem sendes disse oplysninger til
 • Eventuelt webstedets cookiepolitik

Denne privatlivspolitik supplerer de lovmæssige oplysninger og de generelle vilkår, som kan læses her: https://www.skiset.dk/generelle-vilkar.html


ARTIKEL 2: GENERELLE PRINCIPPER VEDRØRENDE INDSAMLING OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

I overensstemmelse med artikel 5 i den europæiske forordning nr. 2016/679/EU skal indsamling og behandling af oplysninger om webstedets brugere overholde følgende principper:

 • Lovlighed, god tro og gennemsigtighed: Dataene må kun indsamles og behandles med samtykke fra indehaveren af disse oplysninger. Hver gang der indsamles personfølsomme oplysninger, skal brugeren informeres om, at hans/hendes oplysninger bliver indsamlet, og hvorfor de bliver indsamlet.
 • Begrænset brug: Oplysningerne indsamles og behandles af hensyn til et eller flere formål, der er fastlagt i disse generelle vilkår.
 • Minimering af indsamling og behandling af oplysninger: Der indsamles kun oplysninger, som er nødvendige for korrekt udførelse af formålene med webstedet.
 • Opbevaring af oplysninger i en begrænset periode: Oplysningerne gemmes i en begrænset periode, som brugeren informeres om. Hvis denne opbevaringsperiode ikke kan informeres til brugeren;
 • Integriteten og fortroligheden af de indsamlede og behandlede oplysninger: Den person, der er ansvarlig for databehandling, forpligter sig til at garantere for de indsamlede oplysningers integritet og fortrolighed.

For at være lovlige og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6 i den europæiske forordning nr. 2016/679/EU må personlige oplysninger kun indsamles og behandles, hvis mindst en af de følgende betingelser er overholdt:

 • Brugeren har udtrykkeligt givet sit samtykke til en sådan behandling
 • Behandlingen er nødvendig for korrekt udførelse af en kontrakt
 • Behandlingen opfylder en retlig forpligtelse
 • Behandlingen kan begrundes med et behov for at beskytte den berørte persons eller en anden persons vitale interesser
 • Behandlingen kan begrundes med et behov forbundet med udførelse af en opgave af almen interesse eller forbundet med udøvelse af en offentlig myndighed
 • Behandlingen og indsamlingen af personlige oplysninger er nødvendigt af hensyn til de legitime og private interesser, som varetages af den dataansvarlige eller af en tredjepart

ARTIKEL 3: PERSONLIGE OPLYSNINGER DER INDSAMLES OG BEHANDLES, NÅR DU SURFER PÅ WEBSTEDET

A. OPLYSNINGER DER INDSAMLES OG BEHANDLES SAMT INDSAMLINGSMÅDE

Følgende personfølsomme oplysninger indsamles på webstedet https://www.skiset.dk/:

 • Obligatoriske: Efternavn, fornavn, e-mail-adresse, postadresse, by, opholdsland.
 • Valgfri: civilstand, fødselsdato, fornavn på den eller de personer, der er knyttet til hver pakke eller hvert stykke udstyr, der udlejes, telefonnummer (fastnet eller mobil), højde, skostørrelse, køn, skiniveau, vægt, lægtype, fodbredde, hovedomkreds.

Disse oplysninger indsamles, når brugeren foretager én af de følgende handlinger på webstedet:

  Brug af kontaktformularer, onlinebestilling på webstedet https://www.skiset.dk/, tilmelding til nyhedsbrevet.

Den databehandlingsansvarlige person opbevarer alle de indsamlede oplysninger i webstedets informationssystemer under rimeligt sikre forhold i følgende perioder:

 • Krypterede bankoplysninger, der håndteres af en tredjepartsbank i den tid, det kræver at gennemføre betalingen
 • 6 måneder for loginoplysninger
 • 3 år fra og med afslutningen på forretningsforholdet for kunder
 • 5 år for lejekontrakter
 • 10 år for regnskabsmæssige og finansielle oplysninger

Indsamlingen og behandlingen af oplysninger har følgende formål:

 • Hovedformål:
  • Styring af onlinereservationer
 • Sekundære formål:
  • Oprettelse af en konto
  • Bestilling på webstedet
  • Opfølgning af bestilling
  • Afsendelse af personlige anbefalinger og rabatter på lignende tjenester og produkter
  • Afsendelse af nyhedsbreve
  • Anmodning om feedback på transaktionen og kundeoplevelsen
  • Statistisk måling af besøg og navigering

B. OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Oplysningerne kan overføres til følgende tredjepart(er):

 • Virksomheder i CLS - SKI COMPANY-koncernen

Tekniske serviceleverandører, navnlig dem der har ansvaret for:

 • Behandlingen af betalinger
 • Distributionen af e-mails, både transaktionelle og salgsrelaterede
 • Analyse af besøgsaktiviteten på koncernens websteder

C. DATAHOSTING

Webstedet https://www.skiset.dk/ er hostet af: APX Integration, hvis hovedsæde er beliggende på følgende adresse:

Hovedsæde: APX Integration
165, Bureaux de la Colline
92210, Saint-Cloud cedex
France

Hostingvirksomheden kan kontaktes på følgende telefonnummer: +33 9 60 35 06 42

De oplysninger der indsamles og behandles af webstedet overføres til følgende land(e): Schweiz Denne personfølsomme overførsel uden for EU begrundes af de teknikker, der er forbundet med hostingaktiviteten.


ARTIKEL 4: DEN DATABEHANDLINGSANSVARLIGE OG DATAANSVARLIGE PERSON

A. DEN DATABEHANDLINGSANSVARLIGE PERSON

Den databehandlingsansvarlige person med ansvar for behandlingen af de personfølsomme oplysninger er: CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud indregistreret i handels- og selskabsregisteret under nummeret: 954 033 064 . Den kan kontaktes på følgende måde:

Den databehandlingsansvarlige person har ansvaret for at fastlægge formålet med og midlerne anvendt til behandlingen af personfølsomme oplysninger.


B. DEN DATABEHANDLINGSANSVARLIGE PERSONS FORPLIGTELSER

Den databehandlingsansvarlige person forpligter sig til at beskytte de indsamlede personfølsomme oplysninger, til ikke at videregive dem til tredjepart, uden at brugeren er blevet informeret herom og til ikke at anvende dem til andre formål, end det de oprindeligt blev indsamlet til.

Webstedet er SSL-certificeret, hvilket betyder, at oplysningerne og dataoverførslen på webstedet er sikret.

Formålet med et SSL-certifikat ("Secure Socket Layer" Certificate) er at sikre de oplysninger, der transiterer mellem brugeren og webstedet.

Den databehandlingsansvarlige forpligter sig desuden til at meddele brugeren i tilfælde af ændring eller sletning af data, medmindre dette medfører uforholdsmæssige formaliteter, omkostninger og handlinger for denne.

Såfremt integriteten, fortroligheden og sikkerheden af brugerens personlige oplysninger er kompromitteret, forpligter den databehandlingsansvarlige person sig til at informere brugeren med alle nødvendige midler.


C. DEN DATAANSVARLIGE PERSON

Brugeren informeres om, at følgende dataansvarlige person er udpeget: Cabinet HAAS Avocats.

Den dataansvarlige persons rolle er at sikre, at nationale og supranationale bestemmelser vedrørende indsamling og behandling af personlige oplysninger implementeres korrekt. Han kaldes ofte for DPO (Data Protection Officer).

Den dataansvarlige person kan kontaktes på følgende måde: privacy,skiset,com


ARTIKEL 5: BRUGERRETTIGHEDER

I overensstemmelse med lovgivningen vedrørende behandlingen af personfølsomme oplysninger har brugeren følgende rettigheder.

For at den databehandlingsansvarlige person kan svare på brugerens forespørgsel, skal denne give følgende oplysninger: for- og efternavnet samt e-mail-adressen og, hvis det er relevant, nummeret på kontoen, den personlige profil eller abonnementet.

Den databehandlingsansvarlige person skal svare på brugerens henvendelse inden for en frist på 30 (tredive) dage, som kan forlænges til 60 (tres) dage, afhængig af forespørgslernes kompleksitet eller antal.


PRÆSENTATION AF BRUGERENS RETTIGHEDER VEDRØRENDE INDSAMLING OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

a. Ret til at få adgang til, at rette og at slette oplysninger

I overensstemmelse med europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger har du ret til at få adgang til, at rette, at slette, at begrænse, at overføre og at gøre indsigelse mod CLS - SKI COMPANY's behandling af dine personlige oplysninger.

Du kan til enhver tid og uden omkostninger benytte dig af disse rettigheder ved at sende en e-mail til privacy,skiset,com eller et brev til CLS - SKI COMPANY – Att. DPO, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud, Frankrig.

b. Ret til ikke at være underlagt nogen beslutning udelukkende baseret på en automatiseret afgørelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr. 2016/679/EU har brugeren ret til ikke at være underlagt nogen beslutning udelukkende baseret på en automatiseret afgørelse, hvis en sådan afgørelse medører retslige virkninger for denne eller har lignende signifikant betydning.

c. Ret til selv at bestemme, hvad der skal ske med de personlige oplysninger efter døden

I overensstemmelse med lov nr. 2016-1321 af 7. oktober 2016 gøres brugeren opmærksom på, at han/hun har ret til selv at bestemme, hvad der skal ske med de indsamlede og behandlede oplysninger i tilfælde af dødsfald.

d. Ret til at indbringe sagen for de kompetente myndigheder

Hvis den databehandlingsansvarlige person beslutter ikke at svare på brugerens forespørgsel, og brugeren ønsker at anfægte denne beslutning, eller hvis brugeren mener, at en af de ovenstående rettigheder er blevet krænket, har han/hun ret til at indbringe sagen for den franske databeskyttelsesmyndighed (CNIL, https://www.cnil.fr) eller for enhver anden kompetent domstol.

Enhver forespørgsel skal være underskrevet og ledsaget af en kopi af noget legitimation og en adresse, hvor svaret skal sendes til.


B. MINDREÅRIGES PERSONLIGE OPLYSNINGER

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 i forordning nr. 2016/679/EU og databeskyttelsesloven må kun mindreårige på 15 år og derover samtykke til behandlingen af deres personlige oplysninger.

Hvis brugeren er under 15 år, kræves der samtykke fra en legal repræsentant; før end at personfølsomme oplysninger kan indsamles og behandles.

Webstedets udgiver forbeholder sig retten til at kontrollere, på en hvilken som helst måde, at brugeren er mindst 15 år, eller at han/hun har opnået samtykke fra en legal repræsentant, før end at han/hun begynder at surfe på webstedet.


ARTIKEL 6: BRUG AF COOKIES

Webstedet kan gøre brug af cookieteknologien.

En "cookie" er en lille fil (under 4 kb), der lagres af webstedet på brugerens harddisk, og som indeholder oplysninger om brugerens navigeringsvaner.

Disse filer giver mulighed for at analysere statistikker og besøgsaktivitet, de gør det lettere for brugeren at surfe og de giver en bedre service på webstedet til fordel for brugeren.

For at kunne bruge cookies, der involverer registrering og analyse af personlige oplysninger, skal brugeren give sit samtykke dertil.

Brugerens samtykke betragtes som gyldig i en periode på maks. 13 (tretten) måneder. Ved udløbet af denne periode vil webstedet igen bede brugeren om tilladelse til at gemme cookies på hans/hendes harddisk.

a. Brugerens indsigelse mod webstedets anvendelse af cookies

Brugeren gøres opmærksom på, at han/hun kan gøre indsigelse mod, at disse cookiefiler gemmes på computeren ved at konfigurere sin internetbrowser.

Til orientering kan brugeren nedenfor finde vejledninger i, hvordan man konfigurerer sin internetbrowser til at gøre indsigelse mod lagringen af disse cookiefiler.

Såfremt brugeren beslutter sig for at deaktivere cookierne, kan han/hun fortsætte med at surfe på webstedet. Men eventuelle problemer forbundet med denne ændring kan ikke betragtes som værende forårsaget af webstedets udgiver.

Alle oplysninger om cookies anvendt på https://www.skiset.dk/ kan læses på følgende adresse: https://www.skiset.dk/cookies-dk.html


ARTIKEL 7: BETINGELSER FOR ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik kan til enhver tid læses på følgende adresse: https://www.skiset.dk/privatlivspolitik.html

Webstedets udgiver forbeholder sig retten til at foretage ændringer for at sikre, at den overholder gældende lovgivning.

Brugeren opfordres derfor til regelmæssigt at læse denne privatlivspolitik for at holde sig underrettet om de seneste opdateringer.

Brugeren gøres opmærksom på, at denne privatlivspolitik senest blev opdateret den: 24/05/2018.


ARTIKEL 8: BRUGERENS ACCEPT AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Når brugeren surfer på webstedet, betyder det, at han/hun har læst og forstået denne privatlivspolitik og accepterer dens betingelser, særligt hvad angår indsamling og behandling af personfølsomme oplysninger, samt anvendelsen af cookies.