Lovmæssige oplysninger (Europa)

Besøg på internetsiden forudsætter godkendelse, uden forbefold, af de nuværende betingelser for brug. Vendingerne « siden » eller « web-siden » betegner efterfølgende Selskabet for CLS - SKI COMPANY internet-side.

Præsentation: sidens forlægger

Denne side er udgivet sammen med:

CFLS, Compagnie Française des Loueurs de Skis ( Det Franske Selskab for Ski-lejere ) A/S med en kapital på 315.000 Euro RCS Nanterre : 401 734 892

Navnet på lederen af udgivelsen : M Patrick LEPEUDRY, Direktør for administrationsrådet.
Hovedsæde: 424 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex - Frankrig
Tel: 00 33 1 55 39 30 00
Fax: 00 33 1 55 39 30 10
E-mail: skiset,skiset,com
EU skat: FR 58401734892


Og : CILS, Compagnie Internationale des Loueurs de Skis ( Det Internationale Selskab for Ski-lejere ) A/S med en kapital på 100.000 CHF

Navnet på lederen af udgivelsen : Ms. Isabelle Bachmann, Direktør for administrationsrådet.
Hovedsæde: Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Schweiz
Tel: 00 41 21 635 54 43
Fax: 00 41 21 635 54 44
E-mail: cils,skiset,com
Forbundsregisternr: CHE-112.548.825

CLS - SKI COMPANY er en central for salgsfremstød, udvikling og markedsføring af butikker, der udlejer materiale til ski under mærket CLS - SKI COMPANY side er blevet til og lagt on-line af firmaet. CLS - SKI COMPANY som også sørger for den tekniske vedligeholdelse :

Hjemmesiden hostes på Amazon Web Services-servere placeret i Europa:

Vært: Amazon Web Services
Firmanavn: Amazon CS Ireland Ltd
Adresse: Unit 27 – 6400 Cork Airport Business Park – Kinsale Road – Irland

Amazon CS Ireland Ltd er en Amazon Web Services-virksomhed (AWS) med hovedkontor på Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226, tlf.: (206) 266-4064 fax: (206) 266-7010

Betingelselser for brug

Indregistrede varemærker

SKISETs mærke og logo, som findes på denne side er varemærker indregistreret af Selskabet for CLS - SKI COMPANY. Deres omtale forliger på ingen måde en bevilling eller en hvilken som helst ret til brug af her omtalte mærker, som derfor ikke kan blive brugt uden et forudgående og skrevet samtykke fra mærkets ejer under straf af forfalskning. Ingen anden ret end den at besøge er forhandlet med nogen som helst. Især, on-line lægningen af den nuværende side medbringer ikke bevilling til brug af de ovennævnte mærker.

Den forstandsmæssige ejendom

Web-siden er blevet udført af firmaet CLS - SKI COMPANY:

424, bureaux de la colline
92213, St Cloud cedex - Frankrig
Tel: 01.55.39.30.00
Fax: 01.55.39.30.10
E-mail: skiset,skiset,com
Websted: www.skiset.com

Ved anvendelse af loven, den forstandsmæssige ejendom, er den generelle struktur såvel som alle elementerne, der findes på web-siden (såsom formen, teksterne, fotografier, illustrationer, logoer, ikoner, programmer, filer som kan fås til downloadning, video-eller lydklip, etc.) den fulde og hele ejendomsret tilhører Selskabet for Ski-lejere. Disse elementer er beskyttet af de franske love og de internationale tekster, som er relative i forhold til forfatterrens-og copyright rettighederne. Reproduktionen og/eller præsentationen af disse elementer er kun autoriseret til slutinger af information og kun til personlig og privat brug med udelukkelse af al visning og offentlig udbredelse. Det er særligt forbudt at præsentere en af siderne fra siden skiset.com på en web-side, som ikke tilhøre denne sidstnævnte (framing).

Det samme gælder fremgamgangsmåden, som består i at kræve et af elementerne på siden skiset.com på en anden side, som ikke tilhøre den sidstnævnte (in line linking).

Til slut, kræver indlægningen af hypertexts-forbindelser på alle andre sider end skiset.com velkomstssiden, Selskabet for CLS - SKI COMPANY samtykke. Dette samtykke kan bl.a. blive opnået som følge af en anmodning adresseret pr. e-mail til webmastereren på web-siden (webmaster,skiset,com).

Ved brug af sidens indhold og ved overtrædelse af den nuværende bevillings termer, kan det blive væsentligt ved en forfalskning og straffet, ved anvendelse artiklerne L335-2 og L716-9 ifølge loven, den forstandsmæssige ejendom, med tre års fængsel og en bøde på 300.000 euro.

Teknisk konfiguration

For visning af denne side på en optimal måde, foreslår vi jer at bruge Internet Explorers og Mozilla Firefox. Noget af sidens indhold kan fås til downloadning i format Adobe Acrobat (udvidelse af .pdf-filer).

Personlige date

Den nuværende side er underlagt (i respekt for) den franske lov fra 6 januar 1978, kaldet « Informatique et libertés » (IT og Friheder) ; denne lov har været genstand for en forklaring overfor Den Nationale Kommision for IT og Frihederne under nummeret : 1497449 v 0. De indsamlede informationer er genstand for en IT-behandling hos CLS - SKI COMPANY lavet til jeres indentificiering såvel som til forberedelsen af jeres bestilling, samt gør jer i stand til at se jeres sagmappes indhold. Desuden, kan disse data blive brugt af CLS - SKI COMPANY med henblik på markedsanalyse, med jeres gode accept.

I overensstemmelse med loven « Informatique et libertés » (IT og Friheder) fra 6 janvier 1978, nyder I godt af en ret til adgang samt rettelse af informationer, der vedrører jer. I kan ligeledes, med legitime grunde, modsætte jer behandling af data, der vedrører jer.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Hvis I ønsker at udøve jeres ret, kan I sende os en e-mail til: webmaster,skiset,com eller kontakte os pr. post til følgende adresse:

CLS - SKI COMPANY Skiset
Mourad NEDJAR
424, Bureaux de la colline
92113 Saint Cloud cedex - Frankrig

Informationer, som vedrører jer går udelukkende til CLS - SKI COMPANY Jeres bankdata bliver hverken bevaret af CFLS eller af CILS. Hvis vi beslutter os for at ændre forholdene i vores forpligtelse, vil vi angive disse ændringerne på denne side for altid at præcisere de informationer vi samler overfor jer, deres brug og betingelserne for deres overdragelse.

Cookies

Vor side bruger « cookies » eller forbindeldelsesvidner. En cookie gør os ikke i stand til idenficiere jer, til gengæld, indregistrere den relative informationer, så I kan dirigere jeres computer på vor side for at etablere sessionsparametrene, mens I er på internettet.

Disse cookies gør os i stand til at behandle jeres forespørgsel bedst muligt.Vi gør jer opmærksom på, at I kan modsætte jer denne indregistrering af « cookies » ved at konfigurere jeres navigatør på følgende måde:

Internet Explorer 5 (Microsoft) Netscape Communicator
Klik på « redskaber », « Internet valg», « sikkerhed », « gør niveauet personligt », « cookies » i « autorisér cookies lagret i jeres computer » og « autorisér cookies pr. session », klik på « desaktivere » eller « bed om en bekræftning før accept af cookies » Klik på « redigering », « foretrukne », « genveje », gå hen til rammen « cookies », klik på « desaktivér cookies » og/eller på sur « advar mig før accept af en cookie »

I tilfælde af brug af andre versioner af disse navigatører, henviser vi til disse navigatørers hjælp for at sikre paramétret.

Ansvarligheder

Udgiveren vil ikke holdes ansvarlig for adgangstiderne på hans internetside i tilfælde af mangel eller hvis netværket Internettet ikke virker.

Samtidig, vil udgiveren ikke holdes ansvarlig for afbrydelse af service, hvis han nødsaget til at afbryde kortvarigt alle eller nogle dele af hans internet for at løse et teknisk problem eller for at udvikle selve siden side. Mængden af informationer, som er tilgængelig på denne side er skrevet i fortegnelsen. Udgiveren er ikke holdt ansvarlig for hverken nøjagtigheden, fejl eller udeladelser på denne side.

Udgiveren giver ingen garanti, eksplicit eller implicit, og står ikke inde for nogen relativ ansvarlighed for brugen af disse informationer.

Brugeren er den eneste ansvarlig for brugen af sådanne informationer. Udgiveren reserverer til hver en tid retten til at ændre de nuværende informationer, særligt ved at ajourføre denne side.

Udgiveren kan ikke være ansvarlig for nogen skade, om den så er direkte eller indirekte, eller resultat af en indeholdt information på denne side.

Brugeren forpligter sig til ikke at overføre nogen informationer, der kan give enten et civilt eller et strafferetligt ansvar og forpligter sig til, i den egenskab, ikke at udbrede ulovlige informationer, modsat den offentlige ordre eller ærekrænkende på denne side.

Foto Credits

Skiset - Camera : © Nico Schlosser / Skiset H21

Lovmassige oplysninger: United States / Canada

Klik.