Generelle udlejningsbetingelser over Internettet

Destination: Europe   |   USA/Canada

Præambel

Virksomhederne, la Compagnie Française des Loueurs de Ski og la Compagnie Internationale des Loueurs de Ski, som herefter henholdsvis vil blive betegnet CFLS og CILS varetager internetudlejningen af skiudstyr som afhentes i tilhørende Skiset forretninger.

CFLS udlejer ved kunder der er bosat i Frankrig og som lejer i Frankrig, CILS udlejer ved kunder der ikke opfylder disse to forhold (dvs. kunder der er bosat i udlandet der lejer i Frankrig, kunder bosat i udlandet der lejer i udlandet, kunder der er bosat i Frankrig men lejer i udlandet).

Compagnie Française des Loueurs (CFLS) er et aktieselskab med en kapital på 315.000 euros, belligende på :

424 Bureaux de la Colline
92210, Saint Cloud - Frankrig
RCS Nanterre B 401 734 892,
Telefon: 00 33 1 55393000
E-Mail: skiset,skiset,com
Identifikations nummer TVA: FR 58401734892


La Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (CILS) er et aktieselskab med en kapital på 100.000 CHF, bellingende på:

Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Schweiz
Telefon: 00 41 21 6355443
E-Mail: cils@skiset.com
N° federal: CHE-112.548.825


Enhver reservation af skisportsudstyr, der er foretaget på hjemmesiden Skiset.com eller via telefon hos reservationscentralen, indebærer accept af nedenstående generelle betingelser. De generelle udlejningsbetingelser kan blive udsat for ændringer, de gældende forhold for kunden, er dem der var gyldige på det tidspunkt hvor kunden foretog reservationen.

Generelle udlejningsbetingelser


Artikel 1s: Reservation af udlejningsudstyr

1 - 1: Udlejningsudstyr

Det komplette udvalg af udstyr kan ses på vores hjemmeside, hvor det også angives, om kunden har mulighed for at reservere én udstyrskategori (standardtilbud) eller en bestemt model (Skisets Særtilbud), under forhold, du har udfyldt alle målinger, størrelser og vægt for skiløberen der bestilt en bestemt model. Skisets Særtilbud bestemmes efter det ønskede udstyr og kan reserveres op til 7 dage før kundens afrejse med undtagelse.

Da det står frit for den enkelte butik at føre tilbuddet, bliver kunden informeret via påtegningen »Skisets Særtilbud» på reservationssiden, der giver mulighed for at vælge en bestemt model mod ekstra gebyr, som bestemmes ved online reservationen.

Skisets Særtilbud giver følgende fortrin:

 • Førsteret til at vælge årets nyeste skimodeller
 • Garanti for at løbe på de udvalgte ski
 • Garantien Tilfreds eller Opgradering: Hvis den reserverede model ikke er til rådighed i butikken ved kundens henvendelse, forpligter vi os til at opgradere kunden, og kan det ikke lade sig gøre, er kunden i sin ret til at kræve en refundering af sin reservation ved henvendelse til kundeservice. Kunden skal indsende beviset, der udleveres af butikken, for det manglende udstyr til adressen: Skiset - 424 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex.

1-2: Udlejningsomkostningerne

Udlejningsomkostningerne, er bestemt af den kategori udstyret som kunden har reserveret befinder sig i og det valgte udlejningstidspunkt. - jf. vores udlejningspriser som findes under anden del af rubrikken "reservation" på vores webside.

De anførte takster i andre valutaer end euro og schweizer-franc er vejledende.

Præcision vedrørende tilbuddet til børnerige familier

For kunder, der lejer i Frankrig og i butikkerne at deltage i dette tilbud kommercielle
Dette tilbud anvendes automatisk til sager med mindst 5 pakker, der består af følgende:

 • enten 1 voksen (Over 17 år) og 4 børn eller unge (Under 17 år), et frit emne på grundlag af den billigste pakke (bortset fra sagsomkostninger),
 • eller 2 voksne (Over 17 år) og 3 børn eller unge (Under 17 år), et frit emne på grundlag af den billigste pakke (bortset fra sagsomkostninger),

Reduktionen træder i kraft i forbindelse med reservationen på trin 2.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L. 112-1-1 i forbrugsloven er det således, at når de angivne priser på HJEMMESIDEN gøres til genstand for kampagnetilbud, så udregnes den annoncerede prisreduktion ud fra REFERENCEPRISEN, der er anført på meddelelsen om prisreduktionen.

REFERENCEPRISEN svarer til den laveste pris, der har været anvendt på HJEMMESIDEN over for alle forbrugere i løbet af de seneste 30 dage, som er gået forud for meddelelsen om prisreduktionen, herunder i påkommende tilfælde en reduceret pris, og for den lokalitet, der er berørt af kampagnetilbuddet. Den annoncerede procentvise reduktion gælder på REFERENCEPRISEN som defineret således.

I tilfælde af efterfølgende prisreduktioner for en given lokalitet svarer REFERENCEPRISEN til den laveste pris, der har været anvendt over for alle forbrugere i løbet af de seneste 30 dage, som er gået forud for den første prisreduktion.

Præcision vedrørende gruppetilbud

Der er adgang til dette tilbud fra hjemmesiden via en menu for gruppetilbud. Dette tilbud er beregnet for grupper på mindst 20 personer.

For kunder, der lejer i Frankrig:
Der tilbydes 10 % reduktion i forhold til det individuelle tilbud (bortset fra tilbudskode og partnertilbud), og en pakke tilbydes for 20 betalende pakker (på baggrund af den billigste pakke, bortset fra sagsomkostninger). Reduktionen og det gratis tilbud træder i kraft i forbindelse med reservationen på trin 2.

Dette tilbud kan ikke lægges sammen med et andet aktuelt tilbud.

For kunder, der lejer uden for Frankrig:
der tilbydes 5 % reduktion i forhold til det individuelle tilbud (bortset fra tilbudskode og partnertilbud), og en pakke tilbydes for 20 betalende pakker (på baggrund af den billigste pakke, bortset fra sagsomkostninger). Reduktionen og det gratis tilbud træder i kraft i forbindelse med reservationen på trin 2.

Dette tilbud kan ikke lægges sammen med et andet aktuelt tilbud.

Præcision vedrørende tilbuddet fra Skifit – 1 dag til opdagelse af Skifit

Dette tilbud om opdagelse gør det muligt for kunden at afprøve Skifit-fodtøj på den første lejedag. Når prøvedagen er ovre, kan kunden:

 • enten beholde Skifit-fodtøjet. Kunden skal i pågældende tilfælde betale fodtøjets værdi (79 EUR i vejledende pris) til forretningen den dag, hvor udstyret afleveres ved udløbet af lejeperioden, der er anført på voucheren,
 • eller aflevere Skifit-fodtøjet til Skiset-forretningen. Denne aflevering skal senest ske 24 timer efter udlevering af udstyret.

Hver Skiset-forretning har mulighed for at anvende Skifit-tilbuddet. Kunden underrettes om mulighed for at reservere Skifit-fodtøj på reservationssiden.

Præcision vedrørende tilbuddet om en gratis 7. dag

Tilbuddet gælder for ethvert ophold på 6 dage og giver ret i forretningen til en dag med gratis leje af udstyr efter anmodning.
Der skal anmodes om en gratis 7. dag, når udstyret afhentes. Tilbuddet bortfalder, hvis der ikke er anmodet om det ved afhentningen.
Tilbuddet angår samme udstyr som det udstyr, der er lejet på www.skiset.com og anført på værdibeviset.
I tilfælde af tegning af garanti for ødelæggelse/tyveri ved reservationen af udstyret på www.skiset.com vil denne også gælde for den gratis 7. dag.


1-3: Betalingsmetode

1-3-1: For kunder der er bosat i udlandet, og som lejer i Frankrig (i) for kunder der er bosat i udlandet, og som lejer i udlandet (ii) for kunder der er bosat i Frankrig, men som lejer i udlandet (iii)

Kunder, der lejer udstyr fra CILS, skal betale til CILS og kun med bankkort.

CILS har indgået en serviceaftale med Banque Cantonale Vaudoise B.C.V. og Telekurs om elektronisk handel på nettet, der hedder «Saferpay».

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

Saferpay administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelsen af brugeroplysninger (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.

Kunden kan betale udlejningen direkte online via bankkort (Visa, Eurocard eller Mastercard). Kunden skal indtaste de 16 tal, udløbsdatoen og det trecifrede kryptogram på bagsiden af kortet.

Vi modtager kun bankkort, der indgår i det internationale GIE bankkortnetværk.

Finansielle gebyrer (bankgebyrer relateret til kurser, bankprovision for betalinger foretaget uden for det land, hvor kortet er udstedt, andre bankprovisioner...) der opkræves ved betaling med bankkort, er for kundens egen regning. Gebyrerne svarer til de eventuelle gebyrer, der fratrækkes af kundens egen bank for brug af bankkortet.

Kundens online udlejning bliver gennemført, hvis det centrale bankkortnetværk godkender kortet. Hvis det centrale bankkortnetværk afviser kortet, kan Skiset annullere reservationen.

Under betalingstransaktionen bliver kunden automatisk tilsluttet en betalingsserver. Bankoplysningerne er beskyttede og krypterede, cirkulerer ikke i CILS systemer, og lagres derfor ikke af denne.


1-3-2: For kunder der er bosat i Frankrig, og som lejer i Frankrig

Kunder, der er bosat i Frankrig, som står på ski i Frankrig, og som lejer udstyr af CFLS, skal betale til CFLS.

Kunden kan betale til CFLS med bankkort, bankcheck eller feriecheck, som beskrevet under punkt A) til C) nedenfor.

Ved betaling med bank-, post- eller feriecheck bedes kunden angive reservationsnummeret på bagsiden af checken samt vedlægge et bevis på bopæl.


A: Sikker betaling med kreditkort

CFLS har indgået en serviceaftale med Banque Populaire om elektronisk handel på nettet, der hedder «Cyberplus Paiement».

Denne aftale skal sikre udførelsen af alle de nødvendige funktioner for gennemførelsen af en service med sikker betaling og køb via internettet.

Banque Populaire administrerer sikkerheden i overførslerne og sikrer beskyttelsen af brugeroplysninger (krypteringsnøgler) og forvaltningen af dem.

Kunden kan betale sin leje direkte online med kreditkort (Visa, Eurocard eller Mastercard). Det gøres ved at indtaste de 16 tal på kortet samt kortets udløbsdato.

Der kan kun bruges kreditkort, der er udstedt i Frankrig eller inden for rammerne af de internationale kreditkortnetværk godkendt af GIE Cartes Bancaires.

Accepten fra det centrale kreditkortnetværk effektuerer bestillingen, som kunden har godkendt på hjemmesiden. Hvis kreditkortnetværket afviser et kreditkort, forbeholder vores firma sig retten til at annullere forudbestillingen.

Under betalingstransaktionen er kunden automatisk forbundet med serveren i kundebogholderiet. Bankoplysningerne, der er beskyttede af krypteringen, overføres ikke via CFLS's system og bliver derfor heller ikke gemt af virksomheden.


B: Betaling med bankcheck

CFLS accepterer betaling for leje af udstyr i form af bankcheck (der kun kan indløses i Frankrig) eller postgiroanvisning, for alle reservationer registreret mere end 10 dage før første lejedag.

Checken skal udstedes i euro til:

Commandes Internet CFLS - SKISET
424 Bureaux de la colline
92213 Saint CLOUD cedex
Frankrig

Hvis vi ikke har modtaget kundens check 5 dage før afrejsen, kan betaling for udlejning kun ske med bankkort. Hvis betaling med bankkort udebliver, annullerer vi reservationen.


C: Betaling med feriecheck

CFLS accepterer betaling for leje af udstyr med feriecheck (ANCV) eller postgiroanvisning, for alle forudbestillinger registreret mere end 10 dage før første lejedag.

CFLS anbefaler kunden at sende feriechecks på det beløb, forudbestillingen koster, eller under beløbet og dækker restbeløbet med en bankcheck eller postgiroanvisning. Hvis beløbet på feriechecken overstiger prisen på forudbestillingen, kan CFLS ikke refundere kunden forskellen.

Hvis vi ikke har modtaget kundens feriechecks 5 dage før afrejsen, kan betaling for udlejning kan ske med bankkort. Hvis betaling med bankkort udebliver, annullerer vi reservationen.


1-4: Udformningen af kontrakten

Reservationen er først gennemført og reel når CFLS eller CILS inkasserer den totale udlejningsafregning - jf. hvad der er blevet beskrevet tidligere - og når kunden har modtaget en elektronisk besked der bekræfter udlejningen og indeholder udlejningskvitteringen der skal printes ud og vises i den valgte forretning.


Artikel 2: Afhentning og tilbagelevering af det udlejede udstyr - udlejningens varighed

Udlejningen starter så snart udstyret er afhentet af kunden i Skiset forretningen, og varer til den dag (inklusiv) hvor kunden bringer udstyret tilbage, i overensstemmelse med de datoer der fremgår af udlejningssedlen der er blevet udprintet og givet af kunden til den valgte Skiset forretning.

Udstyret kan afhentes dagen før den første udlejningsdag fra kl.17.00 af, og tilbageleveres sidst på dagen på den sidste udlejningsdag, eller dagen efter før kl. 10 om morgenen.

Ved reservation foretaget mindre end 48 timer i forvejen vil forretningerne gøre deres bedste men de kan ikke garantere 100 % for klargørelsen.

Hvis udstyret leveres tilbage efter kl. 10 dagen efter den sidste udlejningsdag der står aftalt på udlejningssedlen, vil dette medføre en ekstra opkrævning svarende til en dags udlejning af udstyret i henhold til de priser der vil være opgivne i den pågældende Skiset forretning.

Det udlejede udstyr er helt og aldeles kundens ansvar så snart kunden har afhentet det. Kunden skal tage sig af opbevaringen af udstyret og skal bruge udstyret så kunden i ingen omstændigheder er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Afhentning af udstyret er den person som lejer udstyrets ansvar. Hvis kunden bliver forsinket i fht. det aftalte afhentningstidspunkt, skal kunden informere den pågældende Skiset forretning om dette så hurtigt så muligt. Den pågældende forretning vil opbevare udstyret i 24 timer, hvorefter udstyret vil blive genudlejet uden at kunden vil modtage nogen godtgørelse.

Det udlejede udstyr SKAL afleveres tilbage i den Skiset forretning hvor det er blevet afhentet.

Hvis udstyret ikke leveres tilbage - uanset årsagen - vil kunden modtage en regning på udstyrets ny - pris, oven i udlejningsomkostningerne.


Artikel 3: Brug af det lejede udstyr

Det lejede udstyr må kun bruges af kunden, det er ikke tilladt at videreleje det eller låne det ud gratis. Kun kunden selv kan bedømme sin kompetence til at bruge udstyret.

Kunden skal forsikre at være i stand til at bruge det udlejede udstyr, og skal bruge dette med forsigtighed uden at være til fare for sine omgivelser, i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Al udlejet udstyr anerkendes som værende i god stand, og skal gives tilbage i samme tilstand. Udstyret er nummereret og markeret, og skal gives tilbage med de samme numre og det samme mærke. Al beskadigelse, uanset årsagen, vil medføre at man ud over betaling af leje for udstyret, ligeledes skal betale erstatnings eller reparationsomkostninger direkte i butikken. Man kan maksimalt blive opkrævet for prisen for nyt udstyr.


Artikel 4: Rådighed af det udlejede udstyr

Med undtagelse af Skisets Særtilbud ,CFLS eller CILS kan ikke blive holdt for ansvarlige for forsinkelser på det udlejede udstyr de ikke har nogen indflydelse på, fx. i tilfælde af uheld, af forsinkelser i de foregående lejeres tilbagelevering, ændringer i reglerne, force majeure, strejker...

I sådanne tilfælde vil CFLS eller CILS gøre deres bedste for at stille noget udstyr der er lige så godt eller bedre til rådighed for kunden, afhængigt af forretningens varebeholdning.


Skiset Express

SKISET Express er en service, der garanterer hurtig udlevering af det udstyr, der lejes på hjemmesiden.

Servicen tilbydes i et udvalg af butikker, og kunden kan vælge den ved at afkrydse den relevante boks, før købet afsluttes. Kunden forpligter sig til at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at klargøre det lejede udstyr, såsom: Højde, skostørrelse, vægt og hovedmål på alle de personer, som er medregnet. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger inden for den givne frist, bliver servicen automatisk annulleret.


Artikel 5: Garanti Tyveri - Skade

Kunden kan eventuelt ved reservation af udstyret tegne en garanti mod beskadigelser (total eller delvis skade af udstyr) og tyveri (totalt eller delvist). Prisen på denne garanti fastsættes efter den reserverede udstyrsklasse og lejeperiode i henhold til nedenstående priser:

Udstyrsklasse Pris per dag på garanti mod skade og tyveri
PREMIUM, EXCELLENCE, TOURING 3 €
SOR, RØD, Ungdom 2.20 €
1st PRICE, BLÅ, RIDER JUNIOR, NORDIC, SKATING, ECONOMY Ungdom 2 €
KID, MINI KID 1 €
Sko / Støvler 1 €

Forsvundet, tabt eller byttet udstyr, under hele lejeperioden, er ikke dækket af garantien.


Kundens forpligtelser i tilfælde af skade:

 • I tilfælde af tyveri af udstyret skal kunden indgive et bevis på aflagt politirapport udstedet af den gældende myndighed (politi eller fransk Gendarmerie) til butikken, hvor udstyret er lejet.
 • I tilfælde af skader på udstyr skal kunden tilbagelevere det skadede udstyr til den pågældende udlejningsbutik.

Artikel 6: Afbestilling

Kunden har en fortrydelsesfrist på 14 dage fra den dag reservationen er blevet lavet. Hvis denne frist udløber en lørdag, en søndag, en hellig eller feriedag, vil fristen blive forlænget til næste hverdag.

Denne fortrydelsesret gælder dog ikke hvis udlejningen er begyndt inden de 14 dages frist.


6-1: Hvordan foregår afbestillingen

Hvis fortrydelsesretten bliver brugt inden for de 14 dage, vil den sum som kunden har indbetalt blive tilbagebetalt minus et fradrag på 1 € / 1.4 CHF inkl. skatter per person for sagsomkostninger. Tilbagebetalingen vil enten foregå via kreditten på bankkortet der er blevet brugt til afregningen, eller per bankcheck hvis kunden har afregnet per bankcheck eller feriecheck.


6-2: Afbestilling før afhentningen af udstyret og efter fortrydelsesfristen er udløbet

Under skoleferier:

Fra Til
17.12.2022 03.01.2023
04.02.2023 06.03.2023
08.04.2023 09.05.2023

 • Hvis man afbestiller udlejningen 5 dage (inklusiv) før den reserverede udlejningsdato kan man få udlejningsomkostningerne og garantien Skrot / vol., om det var købt, tilbagebetalt minus 3% for afbestillingsomkostninger.
 • Hvis man afbestiller udlejningen mellem 3 og 4 dage før den reserverede udlejningsdato kan man få udlejningsomkostningerne og garantien Skrot / vol., om det var købt, tilbagebetalt minus 50% for afbestillingsomkostninger.
 • Det er ikke muligt at afbestille 3 dage før den reserverede udlejningsdato og der bliver ikke udført nogen tilbagebetaling.

Uden for skoleferier:

 • Hvis man afbestiller udlejningen 3 dage (inklusiv) før den reserverede udlejningsdato kan man få udlejningsomkostningerne og garantien Skrot / vol., om det var købt, tilbagebetalt minus 3% for afbestillingsomkostninger.
 • Hvis man afbestiller udlejningen 2 dage (inklusiv) før den reserverede udlejningsdato kan man få udlejningsomkostningerne og garantien Skrot / vol., om det var købt, tilbagebetalt minus 50% for afbestillingsomkostninger.
 • Det er ikke muligt at afbestille 2 dage før den reserverede udlejningsdato og der bliver ikke udført nogen tilbagebetaling.

6-3: Afbestilling efter udstyret er afhentet

I tilfælde af sygdom eller uheld under udlejningsperioden, forbliver udlejningsbetingelserne gældende. Kun udstyret lejet af den pågældende person kan gives tilbage, og vil derefter blive opkrævet for det antal dage udstyret reelt er blevet udlejet (mod fremvisning af en lægeattest).

I tilfælde af tilbagebetaling (minus fradrag på 1 € / 1.4 CHF inkl. skatter for sagsomkostninger) vil denne enten foregå via kreditten på bankkortet der er blevet brugt til afregningen, eller per bankcheck hvis kunden har afregnet per bankcheck eller feriecheck. En begyndt udlejningsdag tilbagebetales ikke.


6-4: Afbestilling pga. vejrforhold

Hvis skisportsstedet man normalt har adgang til fra forretningen er fuldstændigt lukket, og udelukkende i dette tilfælde, vil udlejningsdagene blive tilbagebetalt mod fremvisning af et bevis udstedt af skisportsstedets skilifter.

Tilbagebetalingen vil enten foregå via kreditten på bankkortet der er blevet brugt til afregningen, eller per bankcheck hvis kunden har afregnet per bankcheck eller feriecheck.


Artikel 7: Personlige oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger under rubrikken "Lovmæssige oplysninger - personlige oplysninger" på denne webside.


Artikel 8: Den gældende lovgivning

I tilfælde af indsigelser i forhold til ovenstående kontrakt og i mangel på venskabelig afvikling, vil striden blive afgjort af den kompetente Domstol ifølge den gældende procedure.

For al udlejning foretaget af CFLS (udlejning til kunde bosat i Frankrig der lejer i Frankrig) vil den franske lov være den eneste anvendelige i forhold til stridsspørgsmål, uanset karakteren af disse, og udelukkende de franske domstole vil være sagkyndige.
For al udlejning foretaget af CILS vil den schweiziske lovgivning være den eneste anvendelige i forhold til stridsspørgsmål uanset karakteren af disse, og de sagkyndige domstole for skisportsstedet hvor er blevet afleveret vil være de eneste sagkyndige.


Artikel 9: USA / Canada

Klik.

Artikel 10: Privatlivspolitik

Skiset

Generelle udlejningsbetingelser - 2023 / 2024